De Opleiding Esoteric Healing

Esoteric Healing made pratical
Deze twee jaar durende opleiding in Energy Healing is gebaseerd op de principes van Esoteric Healing, van gezondheid en ziekte van de Tibetaanse meester Djwhal Khul, beschreven in de boeken van Alice Bailey. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het INEH*

Het voornaamste doel van de opleiding is bewustwording, het ontwikkelen van intuïtie, het innerlijk leren afstemmen. Het leren werken met energie en deze vaardigheden te gebruiken ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit kan de eigen gezondheid betreffen, de gezondheid van anderen, van een organisatie of van de maatschappij.

De Engelse term healing, betekent letterlijk ‘helen’ en dit kan op vele manieren en op elk werkterrein plaatsvinden. Een healer ontwikkelt zich van binnen uit en door training kan men zich verder bekwamen. Iemand, die de opleiding heeft afgerond is in staat om als healer te werken en zal dit naar eigen inzicht in praktijk kunnen brengen.

Meer informatie:


*INEH: Internationaal Network Energy Healing
Dit is is een internationale organisatie, verspreid over vijf continenten en zestien landen die zich ten doel heeft gesteld gezondheid en spiritueel bewustzijn te bevorderen met behulp van kennis van esoterische genezing door middel van seminars, praktische training en counseling en zo een netwerk te creëren van beoefenaars en docenten.

*NNEH: Nederlands Netwerk Energy Healing
Sinds 2004 bestaat in Nederland een nationale vereniging voor Esoteric Healing. Deze heeft zich ten doel gesteld om de kennis over de Esoteric Healing te verbreiden en vooral ook de interessen van haar leden te behartigen. Een ieder die de opleiding heeft afgerond, kan lid worden en aan nieuwe cursisten wordt het aspirant-lidmaatschap aangeboden, nadat ze 3 Seminars van de opleiding hebben afgerond.