Inhoud Opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten: 
 


Meditatie-training, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming. Esoteric Healing is een creatief proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding.

Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren. Opbouw van een seminardag. Een seminardag begint en eindigt met meditatie. Zowel 's ochtends als 's middags is er een praktische sessie met nabespreking en een theoretisch gedeelte, afgewisseld met een theepauze. Er is een lunchpauze van ongeveer een uur.

Literatuur
Gerber, R. MD. (2000), Vibrational Medicine or the 21st century, A complete guide to energy
Esoteric Healing to spiritual transformation. London: Piatkus

Bailey, A.A. (1953), Esoteric Healing. New York: Lucis Publishing Company

Hopking, A. (2006), Esoterisch Genezen. Deventer: Ankh-Hermes