Afspraken en Tarieven

De eerste behandeling bestaat uit een intake gesprek en een behandeling. Naar aanleiding van de eerste behandeling zal duidelijk worden of deze vorm van therapie passend is en na overleg kan worden besloten tot meerdere behandelingen.

De kosten voor een consult bedragen € 80,00 per uur.*

Afspraken die u niet kunt nakomen, dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

*tarieven kunnen in de loop der tijd worden aangepast