Complementaire Geneeskunde

Energetische Therapie is in mijn visie een waardevolle therapie naast de reguliere geneeskunde en ook een waardevolle aanvulling daarop.

Reguliere geneeskunde, artsen, psychologen en fysiotherapeuten behandelen klachten vanuit het symptoom dat zich manifesteert en gaan op zoek naar de fysieke oorzaak. Voor sommige ziekten is (nog) geen fysieke oorzaak bekend, de reguliere geneeskunde kan dan alleen symptomatisch behandelen.

Energetische therapie zoekt naar de dieperliggende oorzaak van ziekten. Omdat door energetische therapie het zelfhelend vermogen van de cliënt in gang wordt gezet kan het in principe elke behandeling van de reguliere geneeskunde ondersteunen.

De kennis en wederzijdse aanvulling en samenwerking van reguliere en energetische heelkunde is in mijn beleving in het belang van de patiënt/cliënt en heeft een enorme potentie, de kracht van complementaire geneeskunde.

Medische Basisopleiding

Ter verdieping van mijn kennis en om de communicatie en samenwerking met artsen en cliënten te vergemakkelijken heb ik de Medische Basisopleiding gevolgd en afgerond in 2004.
De opleiding bestaat uit de medische basisvakken Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Psychiatrie.
De Medische Basis Opleiding is erkend door de Stichting Ring.