Esoteric Healing

Esoteric healing omvat het werken met subtiele energie om genezing van binnenuit te bevorderen vanuit de kracht van de ziel. Zo wordt met energie richting gegeven om de energielichamen te balanceren en harmoniseren.

Bij deze energetische geneeskunde traceert de therapeut, vanuit innerlijke waarneming, blokkades en zwaktes in het energieveld en geleidt, balanceert als het ware de energie, zodat verstoringen zich kunnen opheffen en de energie weer vrij kan stromen. Hiermee wordt op subtiele wijze het zelfhelend vermogen van de mens weer in gang gezet.

Esoteric Healing Therapeut: Geesje van der Meulen Lid van de NNEH* en INEH*.

*Nederlands Netwerk Energy Healing
*Internationaal Netwerk Energy Healing